OktaSpace, Mycket mer än en lekställning

Nu introducerar Söve ett helt nytt tänkande.

OktaSpace är flera utmaningar i  en och samma produkt. OktaSpace kan vara en intellektuell utmaning för matematiklärande.
En formfigur som kan användas av elever och lärare för att utforska och lära sig matematik, en klätterlek med hemliga rum och tider och
en vacker skulptur. Allt detta får ni med OktaSpace. OktaSpace är en klätterstruktur baserad på avkortade oktaeder som skapar två olika nätverk inuti.

Läs med här