Nätbro i lärk, stålnät, 9 x 9 cm balansbom. Ledstången är 45 mm tjock.