Vad kan vara bättre än en äventyrsbana? Adventure path Type A innehåller det mesta man kan önska sig. Såväl pålar där man kan hoppa från ena till den andra, en lina att lära sig balansera på och en bana för armgång.

Adventurepath Type består av Buffalo Bill A650, Asterix A680, Hercules A640, Lancelot A660, Robin Hood A620, Robinson Crusoe A670, Zorro A630, King Arthur A610, Tarzan A600 and 30 Balansstolpar A690.