Hinder/balansbana i robiniaträ med många utmaningar längs vägen. Här finns balansstockar i olika nivåer, två plattformar och en balanslina där barnen kan hålla sig i en stödlina för att lättare ta sig över till andra sidan.