Hinder/balansbana i robiniaträ med många utmaningar längs vägen. Här finns balansstockar i olika nivåer, två plattformar och en balansbro där barnen har hjälpmedel i handräcken för att lättare ta sig över till andra sidan.