Hinder/balansbana i robiniaträ med flera balansstockar i olika nivåer samt två plattformar. Här utmanas barnens balans och koordination då tanken är att man ska försöka ta sig från den ena sidan till andra utan att nudda marken.