Hinder/balansbana i robiniaträ med många utmaningar längs vägen. Här finns balansstockar i olika nivåer, tre plattformar och en vobblig balansbro och balansbom där barnen kan ta stöd på handräcken för att lättare ta sig över till andra sidan.