Hinder/balansbana i robiniaträ med många utmaningar längs vägen. Här finns balansstockar i olika nivåer, fyra plattformar som sammankopplas av  en vobblig balansbro, en vobblig balansbom och en repbro. Barnen kan ta stöd på handräcken och stödlina längs vägen för att lättare ta sig över till andra sidan.