Hinder/balansbana i robiniaträ placerad i en cirkel med många utmaningar längs vägen. Består av sex plattformar som sammankopplas av en vobblig balansbro och balansbom, två repbroar, en balanslina, balansstockar i olika nivåer   Barnen kan ta stöd på handräcken och stödlina längs vägen för att lättare ta sig runtutan att nudda mark.