Canyon bridge trail i Robinia är en kombination av balans och klätterlek. Består av balanstrappa, balansstockar och balansbalkar som oregelbundet bildar uppgångar till balansstockarna som sitter ca 1,5 meter från marknivå. Här finns en stödlina att hålla sig i för att lättare kunna ta sig över till andra sidan. Utmanar barnens balans, styrka och koordination.