Sammanhängande balansbana i from av en cirkel med olika utmaningar längs vägen. Här finns balansstockar i olika höjder, korsande balansbommar samt en vobblig gångbro som gör det extra klurigt att ta sig från ena sidan till andra utan att nudda mark.