Sammanhängande balansbana med olika utmaningar längs vägen. Här finns balansstockar i olika höjder, korsande balansbommar och balansstyltor