Sammanhängande balansbana med balansstockar och balansbommar samt höga vertikala stockar som fungerar som stöd för att lättare ta sig fram från ena till andra sidan.