Wiggle Waggle är en vobblig balansbro av horisontella stockar i lärk. De vertikala stolparna som kopplar samman bron är i ek.