Liten klätter- och rutschlek med en liten stuga under rutschen för de yngre barnen