Gummilina (ø 4 mm) för fastsättning av exempelvis presenningar och nät till sandlådor. För sandlådor med kanter som sticker ut (överhängande kant) räcker det att beställa denna gummilina tillsammans med kattnätet (art.nr. 209-045K). Om det är en sandlåda utan utstickande kanter behöver man även beställa fästknoppar för att kunna fästa nätet med gummilina (art.nr. 71).