Nora 2 är som Nora men med fler funktioner ,2 st  aktivitetspaneler och en kikare.

Nora 2 har ett lektorn som har väggar och fönster samt tak, här leder en trappa upp och ner går det snabbt på rutschkanan. På marknivå finns förutom de tillagda nya funktionerna , en lekstuga med tak, affärsdisk och brevinkast. En kryptunnel sammankopplar lektornet och lekstugan.