Pilkoja utan golv med en bågad öppning och tre fönster. Kombinera gärna Wicker huts i olika storlekar för att bilda en liten by där barnen kan leka tillsammans i de olika kojorna.

Pilkojorna är tillverkade för hand och kan därför variera i storlek. Då pil är ett naturmaterial återgår det till det naturliga kretsloppet efter en obestämd tidsperiod, beroende på var den är placerad. För att öka hållbarheten på pilen bör den regelbundet målas med linolja. Att plantera till exempel pilsticklingar ökar också dess livslängd.

Wicker huts kan placeras enskilt eller i grupp och vi rekommenderar då ett mellanrum på minst 50 cm så att det finns tillräckligt med utrymme att gå emellan.