King är ett bollspel avsett för fyra spelare. Det är vanligt förekommande på skolgårdar.

Spelplanen består av en stor kvadratiskt formad ruta, som är uppdelad i fyra mindre rutor. I mitten av planen, där de mindre rutornas inre hörn möts kan det finnas en cirkel eller en mindre kvadrat som markerar den så kallade ”frizonen”.

Kontakta din säljare för prisförslag