Söves miljöprofil och dokumentation

Vi har tittat på alla aspekter av produkternas miljöpåverkan – från råvaror som produceras till att lekutrustningen någon gång i framtiden ska tas ur bruk och nedmonteras.

Vi försäkrar att produkterna är noggrant dokumenterade i alla avseenden, och att produkterna uppfyller ett antal kriterier för att vara så bra för miljön som möjligt.

  • Alla trä- och pappersbaserade plattor kommer från FSC-certifierade leverantörer (spårbart trä från hållbar produktion).
  • Användning av miljövänliga kemikalier i produktion och efterbehandling.
  • Det trä som används är Greenguard-certifierat, det vill säga att den skyddar mot exponering av skadlig formaldehyd.
  • Söve dokumenterar andelen återvunnen plast och metaller i sina produkter och fokuserar på att få andelen återvunnet material så hög som möjligt.
  • Alla produkter kan demonteras och materialen återvinnas.
  • Produkterna har en lång livslängd.
  • Söve har rutiner för miljöförbättringar och vid eventuella förändringar används endast produkter eller material som uppfyller stränga miljökrav.
  • Söve har rutiner för att dokumentera innehåll i råvaror och färdig produkt. Detta ingår i alla avtal med leverantörer.
  • Söve har goda avfallsrutiner och deltar i insamlingssystem av förpackningar.

 

Bergfald Miljö Advisors har genomförd en oberoende utvärdering av Söves miljödokumentation på punkterna ovan och kan kontaktas om annan information eller detaljerad dokumentation önskas. info@bergfald.no / +47 23 00 05 99 / www.bergfald.no