En lekställning är ett måste på alla lekplatser. Här har barn i alla åldrar möjlighet att leka ihop.