Söve är nu Svanencertifierat

Varför Svanenmärker vi våra lek- och aktivitetsredskap? Vad betyder det för dig? Vad betyder det egentligen att produkter från Søve är Svanenmärkta? Här ger vi dig några svar på just detta.Söve-Svanenmärkta lek och idrottprodukter

Söve Svanen Miljömärke

Vad är Svanenmärket?

Svanenmärket är det officiella miljömärket i Norden och är en oberoende certifiering från tredje part. Målet med Svanen är att konsumtion och produktion ska påverka miljön mindre. Svanenmärkningen täcker därför hela livscykeln för en produkt och alla relevanta miljöproblem som kan uppstå under vägen. Detta helhetsperspektiv skiljer Svanenmärket från andra miljömärken. Svanenmärkningen faller under miljömärkning typ 1 enligt standarden ISO 14024. Ovan ser du Svanens logotyp med Søves licensnummer.

Se historien här:  https://youtu.be/6E-jV69RLRY

Varför miljömärker vi våra lekredskap?

Vi Svanenmärker våra lekredskap så att våra kunder kan göra ett välgrundat miljöval vid köp av lekredskap. Svanen ställer upp bland världens strängaste krav på utvinning, produktion, livslängd och återvinning. Det ställer också krav på etik och hälsa. Vi uppfyller deras krav, och är Norges första och största tillverkare av Svanenmärkta lek- och aktivitetsredskap.

Vi har nu 721 certifierade produkter

Genom att utvinna färre resurser, och använda det som redan är i omlopp, minskar vårt fotavtryck. Vi använder material som kräver minimalt underhåll och som har lång livslängd och är så minsta belastande för miljön som möjligt. Detta är vad som kännetecknar våra lekredskap:

·         har så mycket återvunnet material som möjligt.

·         har ett långt liv.

·         kan återanvändas.

·         kan återvinnas.

·         kan repareras.

·         har FSC-godkänt virke (hållbart skogsbruk) i HPL-skivor.

Sex punkter du bör känna till om Svanen

·         Skapad av myndigheterna

·         Verktyg för konsumenter, köpare och producenter

·         Ger tillförlitlig information om de bästa miljövalen

·         Gör det enkelt att välja mer miljövänligt

·         Minskar miljöskador Icke-kommersiell

 

Hur får våra lek- och aktivitetsapparater Svanenmärkning?

I korthet innebär det att Miljømerkingsstiftelsen i Norge objektivt bedömer en produkts livscykel.

·         Vilka råvaror som används

·         Hur produkten tillverkas

·         Hur produkten används (livstid och kvalitet)

·         Hur produkten kan återvinnas och återvinnas

 

Krav på kemikalier

Våra produkter och produktionen av material som ingår i våra produkter ska inte bidra till föroreningar och utsläpp av miljögifter. För att begränsa utsläppet av skadliga kemiska ämnen och blandningar övervakar vi hela leveranskedjan, har strikta krav och begränsningar på användningen av kemikalier och använder kemikalier som är mindre skadliga för miljön. Strikta kemikaliekrav minskar miljöpåverkan i produktionen och kemikalieexponering vid användning. Kraven gör det också möjligt att återvinna produkterna.

Klimat

När det kommer till klimatet kan det verka för stort och avlägset och det är lätt att känna att man inte kan bidra till att minska klimatproblemen. Det finns mycket varje individ kan bidra med för att göra stor skillnad. En produkt påverkar klimatet i alla faser av dess livscykel från utvinning av resurser, produktion, transport, användning och bortskaffande.

·         Resurser – minska användningen av råvaror – välj återvunna och långlivade produkter

·         Produktion – att välja den mest energieffektiva och använda förnybar energi

·         Transport – välj korta resor!

·         Användning – välj underhållsfria material

·         Avfallshantering – återanvändning och återvinning

När de ställer sina krav tar de hänsyn till hela livscykeln för produkter från råvaror till produktion, användning, kassering och återvinning. Svanenmärket främjar hållbar resursanvändning, återvinning och återanvändning och minskar mängden avfall i alla delar av produkters och tjänsters livscykel.

”Är överlägset den producent i Norden som har flest Svanenmärkta produkter”, säger Bjørn Olav Aarø Strandli från Svanen. År 2020 är Søve AS världens största tillverkare av Svanenmärkta lek- och aktivitetsredskap utomhus och den enda tillverkaren i Norge.

 

Rulla till toppen