Träningsstation avsedd för rygglyft med rör för att fästa benen i vid utförande, i huvudsak i stål