Solskydd

Hem » Lekplatsutrustning » Solskydd

Solskydd

Strålskyddsmyndighetens allmänna rådet anger att skol- och förskolegårdar bör kännetecknas av goda sol- och skuggförhållanden. Solljuset behövs för att D-vitamin ska kunna bildas i huden. Samtidigt har den ultravioletta strålningen skadliga effekter och orsakar flertalet fall av hudcancer.

Eftersom barnens hud är känsligare än vuxnas är det angeläget att minska utsattheten för solljus genom att erbjuda såväl soliga som skuggiga platser. Växtlighet och spännande lekställen i skuggan minskar exponeringen för UV-strålning med nära hälften.

I samarbete med Designsegel kan Söve också erbjuda specialanpassade solskydd med installation och servicepaket