Parkutrustning

Hem » Gata & Park » Parkutrustning

I den här kategorin har vi samlat den parkutrustning som parker, lekplaster eller andra utemiljöer kan utrustas med. Här hittar ni t.ex. papperskorgar som nästan är ett måste då man planerar och utrustar en utemiljö. Läs mer...Stäng text

I den här kategorin har vi samlat den parkutrustning som parker, lekplaster eller andra utemiljöer kan utrustas med. Här hittar ni t.ex. papperskorgar som nästan är ett måste då man planerar och utrustar en utemiljö. Utan papperskorgar finns det risk att platsen snabbt blir nerskräpad och därmed inte lika trevlig att vistas på. Ytterligare utrustning som är populär att montera i utemiljöer är cykelställ. Cykelställen passar perfekt utanför affärer, skolor, vid lekplatser, i parker m.m. Idag när cykeln är ett så vanligt transportmedel är det viktigt att även placera ut cykelställ när man utrustar utemiljöer.

I sortimentet hittar ni produkter från Chr Andersen, Erlau, Eibe och Lappset.

Parkutrustning – detaljerna gör skillnad

Jämfört med många andra produkter vi säljer till parker och lekplatser så är produkterna under parkutrustning varken stora eller speciellt synliga. Däremot är de viktiga för att göra lekplatser, parker m.m. trevliga. Finns det inga papperskorgar blir det snabbt skräpigt, saknas det cykelställ parkeras cyklar lite överallt och stoppas inte biltrafiken med pollare kan bilarna köra fritt i parken. Så missa inte dessa produkter – de gör skillnad.

Se hela vårt sortiment

Längre ner på sidan presenteras den parkutrustning som vi har i vårt sortiment.

Rulla till toppen